• majetku.jpg

Pojištění domácnosti a nemovitosti

Pojištění je vhodné pro každého, kdo bydlí v domácnosti nebo je majitelem nemovitosti. Velká část obyvatel České republiky podceňuje pojištění a zbytečně riskuje svůj majetek nevhodnou či žádnou pojistnou smlouvou.

Pojištění představuje produkt, který chrání domácnost a nemovitost proti nejrůznějším negativním vlivům, jako jsou živelní pohromy, havárie, úmyslná poškození nebo krádeže. Spektrum pojistného krytí je relativně široké a cena za tuto službu nebývá vysoká. Pojistit lze i jen vybraná rizika.

Pojištěním domácnosti ochráníte své movité věcí, které jsou součástí vybavení domácnosti nebo zařízení, které k provozu domácnosti slouží, umístěné nejen v bytě, ale i v uzamykatelných nebytových prostorách (sklepní koje, garáže).

Pojištění nemovitostí poskytuje pojistnou ochranu nemovitosti a ostatních staveb na pozemku náležejících k této budově před následky škod vzniklých působením živelními pohromami a dalšími riziky.

Lze pojistit peníze a ceniny, cenné papíry, klenoty, šperky, drahé kovy a kameny, audiovizuální a výpočetní techniku, fotografické přístroje, jízdní kola, kuchyňské a jiné domácí přístroje a osobní věci členů domácnosti.

Lze pojistit rodinný dům, bytový dům, rekreační chalupu nebo chatu, byt, garáž, příslušenství staveb (ploty, bazény, skleníky apod.). Nemovitost lze pojistit i pokud je ve výstavbě.

Součástí pojištění jsou i stavební součásti, které tvoří vnitřní prostor bytu (podlahy, obklady stěn a stropů apod.) Pokud nejsou některé předměty v základním pojištění, lze je obvykle připojistit (např. věci mimořádné hodnoty). Volitelnou součástí pojištění je i pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě.